Bouwinspecteur – Rotterdam

Introductie

Regelmatig zijn we op zoek naar Bouwinspecteurs voor diverse gemeenten in de Randstad en Noord-Brabant.

Organisatie

Uw personeel goed geregeld

Functie

Samen met jouw collega’s ben je in deze functie verantwoordelijk voor het toezicht houden op sloop- en (ver)bouwactiviteiten en het behandelen van klachten over bouwactiviteiten. Hierbij heb je oog voor wet- en regelgeving, maar daarnaast ook voor de vraag van de burger of het bedrijf. Op het gebied van bouwen, wonen en ruimtelijke ordening worden in de nabije toekomst verschillende wetswijzigingen doorgevoerd, dit kan er voor zorgen dat de functie van bouwinspecteur veranderd.

De taken van een bouwinspecteur bij een gemeente zijn divers en bestaan onder andere uit:

  • Controleren of bouw- en sloopwerkzaamheden conform vergunning / melding / regelgeving worden uitgevoerd;
  • Afhandeling van diverse klachten en meldingen op de gebieden van bouwen, slopen en ruimtelijke ordening;
  • Rapporteren over geconstateerde afwijkingen en adviseren over te nemen maatregelen;
  • Administratieve handelingen (Key2Vergunningen en andere systemen);
  • Uitvoering verzorgen van besluiten (bestuursdwang);
  • Assisteert / levert ondersteuning bij integrale handhavingsacties;
  • Communiceert met in- en externe partijen.

Functie-eisen

1. Een afgeronde bouwkundige opleiding op minimaal hbo niveau.
2. In het bezit van een geldig rijbewijs B (duidelijk aantonen in het cv).
3. Minimaal ABW 1 afgerond, bij voorkeur ook ABW 2.
4. Aantoonbare kennis van de geldende wet- en regelgeving (Wabo, woningwet, bouwbesluit en bestemmingsplannen.
5. Minimaal een aantal jaren ervaring als bouwinspecteur bij een gemeente.


Aanbod

Prima salaris (€3500-€5200) afhankelijk van opleiding en ervaring.