Woonadviseur – Harderwijk

Introductie

Voor een woningcorporatie in de regio Harderwijk zijn we op zoek naar een Woonadviseur voor een periode van 3 tot 4 maanden, 36 uur per week.

Organisatie

Woningcorporatie in de regio Harderwijk.

Functie

De functionaris is verantwoordelijk voor het verhuur en beheer van het bezit, zowel technisch als sociaal beheer alsmede de verhuur van nieuwbouw. De functionaris is de eerste contactpersoon voor de klant.

Verhuur en beheer

 • Verhuurt woningen op een klant- en marktgerichte manier, zoals:
 • het begeleiden van eenvoudig onderhoud bij mutatie of op verzoek van huurder;
 • het tijdig publiceren van advertenties van vrijgekomen bezit;
 • het begeleiden van (potentiële) huurders;
 • het volgens regels toetsen van de juiste inkomens;
 • het toewijzen van bezit
 • (Laten) afhandelen van technische en sociale klachten van huurders en beantwoorden van vragen.
 • (Laten) uitvoeren van de woningzoekendenadministratie en het toewijzingsbeleid en informeren van gemeenten.
 • Coördineert, evalueert, administreert, rapporteert en verbetert waar mogelijk het mutatie- en niet-planmatig onderhoud.

Sociaal Beheer

 • Begeleidt huurders bij probleem- en overlastsituaties binnen de regio met betrekking tot woon- en leefklimaat, in samenwerking met derden zoals politie en overige maatschappelijke en overheidsinstanties en draagt zorg voor het (laten) registreren en afhandelen hiervan.
 • Treedt op als intermediair tussen Omnia Wonen, de huurder en gemeentelijke en maatschappelijke organisaties.
 • Levert een bijdrage aan bewonersparticipatie in brede zin.
 • Zorgt voor overzicht van actuele situatie en adequate maatregelen inzake de verbetering van het woon gerelateerde sociaal beheer van de wijken.

Huurincasso

 • Onderzoekt gesignaleerde betalingsachterstanden bij huurders en adviseert hierover.
 • Maakt huurincasso afspraken met huurders en zorgt voor vastlegging).
 • Adviseert over het uitvoeren van de incassoprocedure en het inschakelen van deurwaarders.

Functie-eisen

 • Opleiding: HBO.
 • Aanvullende kennis en/of ervaring op het gebied van techniek, dienstverlening, makelaardij of maatschappelijk werk is een pre.
 • Ten minste 2 tot 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie.
 • In bezit van rijbewijs B.
 • Communicatieve vaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Klantgericht opereren
 • Netwerken
 • Voortgangsbewaking

Aanbod

Prima salaris c.q. ZZP-tarief.

Reageren kan tot 19 mei 2022.