Businesscontroller – Bergen op Zoom

Introductie

Wij zijn voor een woningcorporatie in West-Brabant op zoek naar Businesscontroller een voor een periode van 7 maanden, 24 tot 28 uur per week.

Organisatie

Woningcorporatie in de omgeving West-Brabant.

Functie

 • Signaleren waar prestaties/resultaten afwijken van afgesproken doelstellingen en bewaken of voorgenomen aanpassingen ook daadwerkelijk worden door- en uitgevoerd; 

 • In beeld brengen van mogelijke risico’s in de bedrijfsvoering en voorstellen doen voor aanscherping van procedures en aanvullende interne controlemechanismen;

 • Nemen van initiatieven om de kwaliteit van producten, diensten en processen te bevorderen deze monitoren en afwijkingen signaleren en rapporteren aan het Directieteam (DT); 

 • Het lean beschrijven van processen in overleg met betrokkenen, het boordelen van risicobeheersing;

 • Het bewaken van wet- en regelgeving, samenhang, actualiteit, kwaliteit en functiescheiding en publiceren van actuele processen op intern kanalen als intranet; 

 • Organiseren van uitvoeren en/of begeleiden van in- en externe audits;

 • Zorgdragen voor de uitvoering van interne controles op het terrein van rechtmatigheid, doelmatigheid, oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude;

 • Controle op de naleving van processen en externe regelgeving en rapporteren van bevindingen. 

Functie-eisen

 • Afgerond, relevant HBO opleiding, aangevuld met een relevant post-bachelor opleiding; 

 • Kennis van en visie op complex gefinancierde non-profit organisaties; 

 • Kennis over diverse meetsystemen en de beheerstechnieken; 

 • Kennis van de Aedescode en Governance.

 • Minimaal drie jaar concrete werkervaring op het gevraagde niveau; 

 • Verbanden zien tussen bedrijfsprocessen en de administratieve weerslag ervan; 

 • Scherpe kijk op de maatschappelijke agenda van de woningcorporatie. 

Aanbod

Prima ZZP-tarief.

Reageren kan tot 19 januari 2024.

Inlichtingen

Sjef Oosterwaal

Sollicitatie

Sjef Oosterwaal